Nieuws

Overlijden Hans Hellendoorn

Op 20 september 2019 is de heer Hans Hellendoorn op 100-jarige leeftijd overleden. De heer Hellendoorn was de laatst nog levende ‘Mei vlieger 1940’.

De heer Hellendoorn was het ‘slapie’ van zijn collega waarnemer/commandant bij de Lucht Vaart Afdeeling, Bernhard Swagerman.

Door bemiddeling van Ben Droste, oud-Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, was de heer Hellendoorn als één van de speciale gasten aanwezig bij de samenkomst in de Grote Kerk te Dordrecht op 13 mei 2015.

De dag ná deze samenkomst nam de heer Hellendoorn telefonisch contact met mij op.

Hij bedankte mij voor de uitnodiging en gastvrijheid. Hij vond het een eer om aanwezig te zijn en sprak zijn waardering uit voor de doelstelling en het werk van onze stichting.

Hierna heb ik regelmatig telefonisch contact gehad met de heer Hellendoorn. Hij kon zich scherp het verhaal van het bombardement op 13 mei 1940 herinneren en noemde de namen van de hierbij 7 gesneuvelde militairen waaronder de piloot van de Fokker T-5 856, de gedetacheerde KLM-piloot Willem Fredrik Anceaux, mijn achterneef.

Met zijn overlijden gaat er niet enkel een prachtig mens verloren maar ook een stuk onvervangbare geschiedenis van de meidagen van 1940.

We hebben de familie van de heer Hellendoorn schriftelijk gecondoleerd.

Wim Anceaux (voorzitter )