Nieuws

“Als zij niets zouden doen, wie dan?”

“Als zij niets zouden doen, wie dan?” Dat waren de woorden van majoor-vlieger Roël Boezen, die op 12 mei 2023 bij het monument een toespraak hield (hier te vinden). Hij richtte zich tot de jeugd en gaf ze de belangrijke boodschap mee dat iedereen die iets doet om een ander te helpen, in zijn ogen een held of heldin is. Ook wethouder Chris van Benschop wist de jeugd te benaderen en benadrukte het belang van herdenken en vechten voor de vrijheid.

Het was gelukkig mooi weer toen we onze gasten mochten ontvangen op deze herdenking. Zoals elk jaar werden twee groepen 8 van de Julianaschool uit Dubbeldam gebracht met historische legertrucks van Stichting Triskontakten uit Zwijndrecht. Naast de schoolkinderen mochten we weer nabestaanden, oude bekenden, geïnteresseerden en zelfs nog een ooggetuige ontmoeten. Het deed ons goed zoveel belangstelling te zien. Herdenken is en blijft belangrijk.

Na de toespraken van bestuurslid Jeantine Swagerman, wethouder Chris van Benschop en majoor-vlieger Roël Boezen, droegen twee leerlingen een eigen gedicht voor. Hierop volgde de ceremonie, waarbij de namen van de overleden vliegers werden afgelezen, voor de minuut stilte. De stilte werd afgesloten door het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Hierna volgde een flyby van de Spitfire van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. De herdenking werd besloten met een kranslegging en een informele ontmoeting.

Ook dit jaar is er weer veel mogelijk gemaakt dankzij de Koninklijke Luchtmacht, die door een spreker, kranslegging, hoornblazer en flyby haar betrokkenheid toonde. Ook de Gemeente Dordrecht heeft op belangrijke wijze bijgedragen aan onze herdenking, door te voorzien in diverse faciliteiten, een spreker en een kranslegging.